δίιος

δίιος
δίιος, -ον (AM)
αυτός που προέρχεται από τον Δία ή ανήκει σ' αυτόν.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Δίιος — Δίϊος , Δίιος of Zeus masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • DIUM Fulgur — Festo fulmen diurnum est, quod Iovi olim attribuebant: Dium fulgur appellabant diurnum, quod putabant Iovis, ut nocturnum Summani. Imo Dium, pro Diali, i. e. Ioviali, ut Dialis Flamen. Et Apuleio, Diale fulmen, τὸ Δίϊον. Sic Dius Fidius, ὁ Δΐίος… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Διίως — Διΐως , Δίιος of Zeus adverbial Διΐως , Δίιος of Zeus masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δίιον — Δίϊον , Δίιος of Zeus masc/fem acc sg Δίϊον , Δίιος of Zeus neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Διίοιν — Διΐοιν , Δίιος of Zeus masc/fem/neut gen/dat dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Διίου — Διΐου , Δίιος of Zeus masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Διίους — Διΐους , Δίιος of Zeus masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Διίων — Διΐων , Δίιος of Zeus masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Διίῳ — Διΐῳ , Δίιος of Zeus masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δίια — Δίϊα , Δίιος of Zeus neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”